Zachrání bystřičtí Zubštejn?

Zřícenina hradu Zubštejna, která se nachází asi 7km východně od Bystřice nad Pernštejnem, je ve velmi špatném stavu.

Jak uvedl starosta města, Karel Pačiska, návštěva hradu se stává velice nebezpečnou. Proto zde byly i umístěny tabule se zákazem vstupu. Památka se pomalu rozpadá a je jen otázkou času, kdy zde dojde k nějakému úrazu.

Protože je hrad v majetku města, tak se bystřičtí radní rozhodli zažádat o grant z finančního mechanismu EHP a pokusit se o záchranu této historické památky. Samozřejmě, že by se nejednalo o znovupostavení hradu. I když plánovaná investice na opravu je značně vysoká, jedná se o deset miliónů korun, jde pouze o statické zajištění hradního paláce a lepší zpřístupnění památky pomocí dřevěného mostu.

Kromě toho by se na hradě měla objevit přípojka elektriky a informační tabule. Propagační materiály spolu s dalšími informacemi o místě samotném a také jeho okolí určitě uvítá nejeden turista.

Tento rok již byla vyřešena přístupová cesta. Bystřičtí se dohodli s majitelem svážnice od Pivonic aby tato mohla být užívána i návštěvníky hradu. Není bez zajímavosti, že ta úplně původní přístupová cesta vedla jen o pár metrů dál, než ta dnešní.

Zřícenina hradu Zubštejna, který byl vystavěn již koncem třináctého století, není vyhledávaná pouze turisty. Je také oblíbeným místem pro konání různých, převážně letních, akcí. Jednou z nejznámějších je například „Bitva o hrad Zubštejn" spojená s různými soutěžemi a ohňovou show.

Pokud by se bystřickým jejich záměr nezdařil, přišlo by město o jednu významnou památku a oblíbenou turistickou atrakci.

Fotografie poskytl Jaroslav Sadílek, za což mu tímto děkuji.