Ve Žďárských vrších byla povolena výjimka pro zimní údržbu silnic

Ve chráněných krajinných oblastech je údržba silnic poněkud složitější než v jiných místech naší republiky. Komunikace se mohou prohrnovat, mohou se sypat, ale v žádném případě se nesmí solit. To donedávna platilo i v CHKO Žďárské vrchy.

 

Minulá zima však ukázala, že někdy tento postup nestačí. Protože o kalamitní situace nebyla nouze, lidé v odlehlejších částech byly často odříznuti od světa a také některé více či méně frekventované silnice byly naprosto nesjízdné. Z tohoto důvodu se samospráva obce Věcova rozhodla požádat o výjimku v údržbě některých částí silnice mezi Pohledcem a Jimramovem.

Jedná se hlavně o kopcovité úseky, které jsou v době sněhové kalamity velmi těžko sjízdné a obyčejné prohrnování a posyp zde nestačí. Proto bylo požádáno o solení těchto úseků, samozřejmě pouze v krizových situacích.

Správa CHKO Žďárské vrchy žádost věcovských po projednání se Správou a údržbou silnic podpořila a postoupila Ministerstvu životního prostředí. Vláda rozhodla 19. července letošního roku o udělení výjimky s těmito podmínkami:

1. Chemický posyp komunikace II/360 v trase Jimramov - Věcov - Nové Město na Moravě, lze provádět v případě vzniku kalamitních situací, tj. ledovky, hladké souvislé vrstvy ledu vytvořené dopadem mrznoucího deště nebo mrholení na povrch silnice ochlazený pod 0˚C, při vzniku souvislé ledové vrstvy či z jiných příčin (mrazíky, vznik ledových ploten apod.) v následujících úsecích:
a) kopec nad obcí Jimramov
b) kopec od odbočky na Jimramovské Pavlovice ke kótě 602,79
c) kopec v Roženeckých Pasekách
d) kopec nad obcí Pohledec
2. Chemické ošetření bude prováděno technologií zkrápěné soli
3. Chemickému ošetření bude předcházet řádné mechanické odstranění sněhové pokrývky z vozovky
4. Do 30. 6. každého roku po dobu platnosti výjimky, bude Správě CHKO Žďárské vrchy předložena hodnotící zpráva za uplynulé zimní období, která bude obsahovat počet zásahových dnů, množství a druh spotřebovaného posypového materiálu
5. Správa CHKO Žďárské vrchy bude zvána k jednání Operačního štábu a bude jí předložen Plán zimní údržby
6. Podmínky uvedené v tomto usnesení vlády jsou závazné i pro subjekty, které zimní údržbu provádějí smluvně
7. Tato výjimka se povoluje pro provádění zimní údržby v letech 2006-2007 - 2011-2012.

Podle Správy CHKO Žďárské vrchy se do této doby solily především komunikace nacházející se ve III. a IV. zóně ochrany přírody. Silnice mezi Novým Městem na Moravě a Jimramovem se však nachází ve III. a II. zóně ochrany přírody. I když je zde frekvence solení omezena na minimální úroveň, přece jen se nabízí otázka, co to udělá s životním prostředím ve zmíněné oblasti. Také dosud nikdo neví, kdy vzniká ona kalamitní situace, při které je potřeba takto zasáhnout. Někteří z ochránců přírody jsou proti tomuto rozhodnutí, jiní se přiklání na stranu věcovských. Zdali bylo rozhodnutí vlády o udělení výjimky správné, to ukáže až čas.