AGRO-ENVI-INFO

Tak to je název informačního centra nejen pro zemědělce, které můžete najít od září na správě CHKO Žďárské vrchy.

Zřízení tohoto informačního centra je součástí projektu „Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina".

Služby, které informační centrum poskytuje, by měly být využívány převážně zemědělci neboť jim zde budou bezplatně poskytovány informace v takových oblastech, jako je ekologické zemědělství, systém zpracovávání biologicky rozložitelných odpadů nebo dotační programy. Za cíl si IC klade podpořit a zvýšit informovanost jak odborníků, tak i široké veřejnosti. Z toho vyplývá, že je tento program určen nejen samotným zemědělcům, ale také obcím, pracovníkům veřejné správy, studentům nebo školám.

Informační centrum najdete v budově správy CHKO ve Žďáře nad Sázavou a můžete ho navštívit každé pondělí od 8-10 a od 14-16 hodin. Nebo po telefonické dohodě i kterýkoliv jiný den. A pokud by vám stačila pouze telefonická konzultace, i ta je možná. A to na telefonním čísle 566 653 117. Kontaktní osobou je Ing. Josef Řetický, který vám žádané informace poskytne.

Od září, kdy bylo informační centrum otevřeno, využilo jeho služeb již několik zájemců, především z řad soukromých zemědělců. Časem se snad přidají i další, zejména obce zde můžou získat spoustu užitečných rad, mimo jiné i o tom, jak přidat do svých rozpočtů další finance z projektů Evropské unie.