V České republice byl vyhlášen nouzový stav

V minulých dnech způsobil silný vítr, který se nad územím České republiky přehnal, nemalé škody. Následky kalamity se budou dlouhodobě řešit. 

Odklízení spadaných stromů zkomplikoval v současné době i sníh, který v tyto dny napadal. Proto se vláda rozhodla k vyhlášení nouzového stavu „z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy", jak je doslova uvedeno v rozhodnutí vlády.

Tento stav platí pro území kraje Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Libereckého a kraje Vysočina. Částečně zasáhne i kraj Královéhradecký a Moravskoslezský.

A jaká opatření ze stavu nouze vyplývají pro řadové občany?
Zákaz vstupu, pohybu a pobytu v lesích na území, kde je stav nouze vyhlášen, což se netýká osob provádějících likvidační práce, státního dozoru v lesích a České inspekce životního prostředí.
Je omezeno právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala, narušovala nebo znemožňovala provádění krizových opatření.
Současně je i omezeno právo vlastnické a to tak, že majitelé lesů, které kalamita zasáhla, jsou povinni přednostně zpracovat poškozené porosty, bez jakýchkoliv průtahů.

Rozhodnutí vlády České republiky vstoupilo v platnost 25. ledna v 5hodin a bude trvat až do 5. února do 24. hodiny.