Příprava na oslavu povýšení Žďáru na město jsou v plném proudu

Žďár nad Sázavou byl povýšen na město 11. června roku 1607 kardinálem Františkem Dietrichsteinem. Ten tehdy také zrušil stará a vydal nová privilegia, která měla 13 artikulů:

1. artikul - Žďár byl povýšen na město a obdržel nový znak - ke znaku původnímu, který tvořily dvě zkřížené černé ostrve ve žlutém poli bylo přidáno šest bílých kuželů v červeném poli a dva vinařské nože v poli červeném a žlutém. Nad nimi byla vyobrazena královská koruna.
2. artikul - každoročně v den sv. Františka má být obnovována dvanáctičlenná městská rada s primátorem v čele a jmenován rychtář a jeho dva pomocníci.
3. artikul - občanům je dovoleno užívat při katolických slavnostních průvodech korouhví a cechovních svícnů.
4. artikul - všem plnoletým a svéprávným občanům je povoleno udělovat odúmrť, což je svobodné odkázání majetku.
5. artikul - obci žďárské jsou za plat ponechány dalšímu užívání Hemmerfeld, Radonín a Vetla.
6. artikul - město má povoleno vařit pivo, šenkovat jej doma a prodávat do dvanácti klášterních vesnic. Z každé várky však musí být zaplaceno 5 grošů vrchnosti.
7. artikul - určoval robotní povinnosti
8. artikul - obec má právo po celý rok čepovat v rathauze víno, jednotliví občané však pouze 8 dní před a po každém jarmarku. Vrchnost požadovala každoročně dva desetivěderní sudy. (Tato povinnost skončila občanům města 27. června 1615 za roční úhradu 100 zlatých).
9. artikul - městu byl povolen obchod se solí
10. artikul - k dosavadním třem jarmarkům byl přidán čtvrtý
11. artikul - město musí zřídit sirotčí pokladnu, kterou bude spravovat způsobilý úředník
12. artikul - občané města mají právo svobodného a libovolného stěhování
13. artikul - povoloval zřídit mýto a vybírat mýtné, které mělo být použito na opravu cest a stavbu zdí kolem města

Jak sami vidíte, důvodů k oslavě je tu víc než dost, i když dnes již kardinálovy výhody a privilegia dávno neplatí.

Letošní velkolepá oslava se chystá na 8. - 10. června a město si na pomoc při její organizaci vybralo agenturu MORGENSTERN, která připraví jistě zajímavý scénář.

Kromě hlavních oslav pak budou probíhat různé soutěže pro děti, jako je výtvarná soutěž, sportovní klání nebo soutěž v rychlobruslení na kolečkových bruslích pod záštitou Martiny Sáblíkové.

Samozřejmě, že budou k mání i různé propagační materiály, jako jsou pamětní listy, pohlednice, plakáty a publikace. Mimo to si budete moci zakoupit pamětní mince, které budou raženy přímo na náměstí.

A nesmíme zapomenout ani na výstavy, které se budou konat v Regionálním muzeu, Muzeu knihy a v prostorách knihovny M. J. Sychry. Vstup samozřejmě zdarma.