Kraj vyhlásil další soutěž

Jedna soutěž ještě ani neskončila a už tu máme další. Tentokrát je určena pro obce, vesnice, dědiny, vesničky a vísky, které nemají statut města či městyse a mají zpracován vlastní Program obnovy vesnice.

Soutěž Vesnice roku není žádným nováčkem. Stejně jako u jiných soutěží budou nejdříve probíhat krajská kola, jejichž vítězové postoupí do kola celostátního. O soutěžním duchu v našem kraji svědčí fakt, že se v loňském roce přihlásilo čtyřicet tři obcí, což bylo více než v jiných krajích.

Každá obec, která by se chtěla soutěže zúčastnit, musí nejprve podat přihlášku, ke které připojí i přílohu, v níž uvede charakteristiku obce. Příloha musí obsahovat několik bodů, mezi nimiž je například popis společenského života, aktivity občanů, podnikání v obci, péče o stavební fond, péče o veřejné prostranství, o krajinu a další.

Kromě vyhlášení titulu Vesnice roku (jejímž loňským vítězem se stala obec Mladoňovice) čekají přihlášené i další ocenění. Modrá stuha za společenský život, kterou vloni obdržela v našem kraji Horní Krupá. Bílou stuhou, udělenou za činnost mládeže se může pochlubit Nová Ves u Nového Města na Moravě. Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí byla v loňském roce udělena obci Kaliště.

V letošním roce čekají soutěžící i další ocenění. Je to například speciální Koláčová cena, kterou může obec získat za nejlepší pečené koláče. Dále pak Písmák roku, což je cena za nejlepší historické zpracování obce. Úplnou novinkou bude ocenění oranžovou stuhou, která se bude udělovat za vzájemnou spolupráci obce a zemědělského subjektu.

Přihlásit se do soutěže je pro obce výhodné, neboť vítěz krajského kola Vesnice roku dostane stotisícovou finanční odměnu, kterou může dále použít na rozvoj obce. Cílem soutěže je nejen povzbudit obyvatele vesnic k aktivní účasti na obnově a rozvoji vlastní obce, ale také snaha ukázat obyvatelům měst rozmanitost a pestrost života na vesnici.