Hledá se socha sv. Jana Nepomuckého

Svatý Jan Nepomucký je patronem Čech, kněží, zpovědníků, mostů, lodníků, mlynářů, ochránce proti pomluvám, proti nebezpečí vody, bezpečného putování a šťastného návratu, přímluvce za mlčenlivost a uchování zpovědního tajemství. Jeho sochy najdete snad v každém městě. Jedna bývala také u Bystřice nad Pernštejnem.

Svatý Jan Nepomucký hlídal bezpečnou cestu poutníků z Bystřice nad Pernštejnem směrem k Víru od roku 1881. Osmdesáti pěti centimetrová socha měla své místo poblíž tábora Jitřenka, na skalním ostrohu. V roce 1987 svatý patron ze svého místa zmizel. Proč se tak stalo, nikdo neví. Je možné, že sošku někdo pouze uschoval a zachránil před zničením. Existují dohady, že může být dodnes ukryta v některém z depozitářů.

Bystřičtí radní se rozhodli vyhlásit po zmizelé sošce pátrání. A nejen po památce samé. Při hledání zmizelého svatého by jim pomohla i fotografie, na které je soška vyobrazena, protože její přesnou podobu si již málokdo pamatuje. Za její znovunalezení jsou bystřičtí dokonce ochotni zaplatit malou finanční odměnu. Pokud by se našel někdo, kdo má o ztracené památce jakoukoliv informaci, měl by se obrátit na Lesní společenství obcí Karasín.

„Socha sv. Jana Nepomuckého by měla být v budoucnu součástí takzvaných Bystřických zastavení. Je to vlastně volné pokračování projektu z minulého roku nazvaného Svratecká vodohospodářská naučná stezka", informoval místostarosta města, Josef Vojta. „V rámci této naučné stezky budou nainstalovány informační panely, odpočinkové zóny se stoly a lavičkami a sportovní minicentra. Jedním z úkolů, které jsme si v tomto projektu dali, je i opětné umístění sochy Sv. Jana Nepomuckého."

Pokud se hledaná soška nenajde, budou se bystřičtí snažit ji nahradit. Předběžně již oslovili malíře Karla Rossího, s nímž konzultují možnost výroby „nového" Jana Nepomuckého. Ten by se měl podle možností co nejvíce podobat svému ztracenému předchůdci. Finanční krytí, které bude potřebné pro tuto aktivitu sehnat, by mělo být zajištěno z církevních a veřejných sbírek.
Slavnostní odhalení sochy, ať už znovunalezené či zbrusu nové, by se mělo konat v příštím roce a to na den sv. Jana Nepomuckého. Od toho dne by měl svatý patron opět hlídat bezpečnost poutníků na cestách.