Slavit se bude od pátku až do neděle

Čtyřsté výročí povýšení Žďáru na město budou provázet velkolepé oslavy trvající celé tři dny.

 

 

Tomu, že se stal městem, vděčí Žďár nad Sázavou Františku Serafínu z Ditrichsteina. Od něj obdržel právo pečeti, soudní právo, právo várečné, odúmrti, tržní právo, právo prodeje a pálení vína, mýtní právo, volnost stěhování a další.

Letošní oslava bude probíhat na několika místech. Nejdůležitějším z nich bude náměstí před starou radnicí, kdy by měl být rozprostřen vojenský tábor, tržiště s předváděním řemesel, katovská dílna a dobové občerstvovací stánky.

A jak bude vše probíhat?

pátek 8. června 2007
16.00 žďárský swingový orchestr - před Regionálním muzeem
17.00 vernisáž výstavy 400 let města Žďáru - Regionální muzeum
17.30 výstava 400 let města Žďáru - Stará radnice
17.45
19.00 troubení z věže kostela sv. Prokopa - uvedení slavnostní fanfáry
raut (Stará radnice)

Dobový jarmark

18.00 slavnostní zahájení oslav a otevření jarmarku
18.15 dobová hudba
18.50 pohádka o Morhomorovi
19.40 tance z hradů a zámků
20.10 ukázky palných zbraní
21.00 průvod mušketýrů za svitu loučí a hřmění bubnů
21.30 historická hudební show
22.00 ohňová show


sobota 9. června 2007

8.30 slavná mše svatá za zemřelé rodáky - kostel sv. Prokopa
během celého dne bude zpřístupněna věž kostela sv. Prokopa


náměstí Republiky

10.00 slavnostní průvod se zahajovací ceremonií, otevření jarmarku
10.50 dobová hudba
11.20 ukázky palných zbraní
12.00 výcvik rytířského koně
12.50 tance z krčem a veselic
13.30 kejklíř
14.10 dobová hudba
14.40 sokolník - výcvik dravých ptáků
15.30 execírka mušketýrů
16.10 tance cikánské a venkovské
16.30 ukázky palných zbraní, závěrečná ceremonie, vyhlášení soutěžního kvízu

10.00 příležitostná poštovní přepážka a prodej dopisnic - Stará radnice
11.00 pohádkové město - horní část náměstí Republiky

11.00 přehlídka národopisných tanečních souborů (Kamínek, Rozmarýnek,Bystřinka) - atrium
14.00 národopisný taneční soubor Studánka - atrium

14.30 slavnostní odhalení pamětní desky na budově zámecko-žďárské fary obrozeneckému spisovateli a zachránci kostela na Zelené hoře M.J.Sychrovi (projev PhDr. Zdeněk Vyhlídal)

17.00 přehlídka pěveckých sborů (Cvrčci, Žďáráček, FONS, Svatopluk, italský sbor ze Somma Campagna) - městské divadlo


19.00 přehlídka rockových kapel (Dr. Vykuk, 3 MIMO, Hoochachos) - náměstí Republiky


neděle 10.6.2007

10.30 mše svatá, zpívá sbor ze Somma Campagna
13.00 vyhodnocení soutěží - Stará radnice
14.00 přehlídka dechových kapel - Salonní dechový orchestr, Veľký dechový orchester Železiarne Podbrezová, Veselá sedma, Venkovská kapela - náměstí Republiky
19.30 koncert festivalu Concentus Moraviae - Martin Kasík, Kristina Kasíková - klavír, Jan Šťastný - korespondence A. Dvořáka, J. Brahmse a F. Simrocka - městské divadlo
21.30 Slavnostní zakončení - ohňová produkce - náměstí Republiky

Kromě tohoto hlavního programu čekají účastníky oslav i programy doprovodné. Je to například výstava v Muzeu knihy, vydání pamětních listů, ražba mincí přímo na náměstí, zpřístupnění věže kostela sv. Prokopa a další.