Vycestovat do zahraničí s dítětem není jednoduché

Přišlo léto a spolu s ním čas zahraničních pobytů. Pokud cestujete s dítětem, je nutné vyřídit mu cestovní doklad, tedy dětský pas. Od 1. 9. 2006 totiž není možné zapsat dítě do cestovního dokladu rodiče.

 

A k vyřízení dětského pasu zákonitě patří osvědčení o státním občanství. To vydává krajský úřad. Ne vždy je ale možné je obdržet okamžitě. Podle tiskové mluvčí Krajského úřadu kraje Vysočina Jitky Svatošové existuje hned několik důvodů, kdy vydání osvědčení o státním občanství může být zkomplikováno:

 

1) krajský úřad není příslušný k vydání osvědčení podle místa trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná

- stává se, že rodiče, kteří se přestěhovali na novou adresu, nepřehlásí na tuto adresu i své děti

- dítě se narodí v cizině a dosud nezískalo trvalý pobyt v České republice

 

2) žadatel o vydání osvědčení není fyzická osoba, o jejíž státní občanství se jedná, popř. její zákonný zástupce

- pokud žádá kdokoli jiný než fyzická osoba nebo její zákonný zástupce (např. prarodiče, pěstouni, příp. jiní příbuzní) musí se prokázat plnou mocí

 

3) osvědčení se nevystaví během doby provádění zjišťování státního občanství ČR

- ve sporných případech krajský úřad provádí zjišťování státního občanství České republiky

 

4) nebyla provedena úhrada správního poplatku

- pokud se za osvědčení o státním občanství České republiky vybírá správní poplatek, tento musí být uhrazen před provedením úkonu

 

5) v případě vydání osvědčení pro úřední potřebu (k prvnímu občanskému průkazu)

Žádost o vydání osvědčení je na krajský úřad podávána prostřednictvím příslušného matričního úřadu v souladu s § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Pokud tento úřad mylně informuje občana a občan se dostaví osobně, krajský úřad nabere žádost a vydané osvědčení zašle příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

 

6) žadatel neprokáže svoji totožnost

(absence občanského průkazu nebo cestovního dokladu)

 

7) žadatel není státním občanem České republiky

 

Pokud tedy chcete vycestovat do ciziny spolu s dítětem, nenechávejte vystavení jeho cestovního dokladu na poslední chvíli. Mohlo by vás čekat nepříjemné překvapení. Naštěstí budou přísné podmínky pro vycestování dětí do ciziny brzy zmírněny. Od 1. března 2008 bude obnoveno zapisování dětí do deseti let do cestovního dokladu rodičů.