Průjezd Bystřicí nad Pernštejnem je komplikován výkopy

Řidiče projíždějící Bystřicí nad Pernštejnem čeká velké množství dopravních omezení a objížděk.

Na vině jsou právě probíhající opravy kanalizací a vodovodů, které městskou pokladnu přijdou na sedmnáct miliónů korun. Velké problémy nastaly hlavně v místě příjezdu na Masarykovo náměstí, tedy na ulici Novoměstské. V současné době je zde doprava řízena přenosným semaforem, a protože jde o velmi frekventované místo, není tu o kritické situace nouze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnohem horší situace ale nastane od 1. září, kdy je plánována kompletní uzávěrka ulice Novoměstské. „Oprava této ulice se nejvíce dotkne občanů města i turistů, protože jde o jeden z hlavních přístupů do města. Tato uzávěrka bude trvat až do 30. října,“ sdělil místostarosta Josef Vojta.

 
 

 

Problémy jsou i u výjezdu z náměstí, průjezd ulicí Nádražní je dlouhodobě uzavřen. Probíhá zde výstavba v únoru zřícené opěrné zdi. Železobetonový základ je již hotov, další práce pokračují. „V současné době je také vyfrézován povrch silnice a do konce měsíce srpna by měl být položen asfaltový koberec, takže doufáme, že se podaří do konce srpna, maximálně do poloviny září silnici zprůjezdnit.“ Konstatoval místostarosta.  

 

 

 

V souvislosti s touto silnicí probíhá i přestavba příjezdového mostu před budovou Policie České republiky. Jedná se zde o opravu chodníku a výměnu zábradlí.

 

Kompletní rekonstrukce silnic v Bystřici nad Pernštejnem by měla být hotova až na jaře příštího roku, takže každý, kdo hodlá toto město navštívit, musí počítat s tím, že jej čeká nejedno překvapení.