Nová služba pro pacienty

Novoměstskou nemocnici denně navštíví velké množství pacientů. Je to jediná nemocnice ve žďárském okrese a tak se sem sjíždí lidé z dalekého okolí.

Vedle areálu zdravotnického zařízení jsou sice dvě velká parkoviště, ale pokud přijede člověk pohybově omezený, je pro něj často problém se z parkoviště k lékaři dostat. Parkovací plochy jsou velice často již brzy po ránu zaplněné a místo pro své auto pak najdou řidiči pouze na jejich nejvzdálenějších koncích. A také areál nemocnice není svou rozlohou zrovna malý a některá oddělení jsou od parkovišť poměrně hodně vzdálena.


Na časté připomínky pacientů reagovalo vedení nemocnice tím, že od 24. září letošního roku zavedlo nový systém dopravního řešení. Pacienti tak mohou vjet přímo do areálu zdravotnického zařízení a odstavit své auto na vyhrazené parkovací ploše.


Pokud nebude pacientovi návštěva nemocnice trvat déle než dvacet minut, má stání v areálu zdarma. Jestliže tuto dobu překročí, zaplatí za první započatou hodinu 30 Kč/hod, za druhou 20Kč/hod a za každou další 10Kč/hod.


Vjíždět do areálu nemocnice bude povoleno pouze horní branou, tam si také řidiči vyzvednou svůj parkovací lístek. Průjezd areálem bude viditelně označen červenými šipkami, parkovat budou řidiči moci jedině na vyhrazených parkovištích. Opouštět areál nemocnice budou řidiči výhradně spodní branou, kde bude nainstalován pokladní a výjezdový stojan se závorou.

 


Dnem 24. září začne v novoměstské nemocnici zkušební provoz tohoto nového parkovacího systému. Pokud se osvědčí, budou mít mnozí pacienti ušetřenu dlouhou a namáhavou cestu ze vzdálených konců sběrných parkovišť i po rozlehlém areálu nemocnice.