Dny evropského dědictví

Už od roku 1991 se v celé České republice konají vždy od poloviny září takzvané Dny evropského kulturního dědictví.

Je to nadnárodní kulturně poznávací a společenskovýchovná akce, k níž se hlásí čtyřicet osm zemí Evropské kulturní konvence. Jejím cílem je přivést co nejširší vrstvy blíže k jejich kulturnímu dědictví, stejně jako zlepšit informovanost o jiných kulturách. Dny evropského kulturního dědictví by měly každého naučit vážit si hodnot, které nám předkové zanechali. A že jich není málo! V České republice snad neexistuje jediné město a jediná vesnice, kde by se nenacházel nějaký významný historický objekt. A nemusí jít pouze o hrady a zámky, jsou to například staré radnice, školy, kostely nebo i jednotlivá stavení.

 

Letošní Dny evropského dědictví byly zahájeny 8. září v Uherském Hradišti. Nesou podtitul Památky, řemesla a lidová kultura a už po sedmé zde byl udělen titul „Nositel tradice lidových řemesel“ a to pěti řemeslníkům, zabývajícím se tradiční tvorbou. Toto ocenění obdrželo už celkem třicet dva osobností, které se zasloužily o to, že lidová kultura nezmizela z našeho života.

 

Ale celá akce zdaleka ještě nekončí. Až do šestnáctého září budou v různých městech zdarma nebo za snížené vstupné zpřístupněny památky, některé z nich doplní i zajímavý doprovodný program.

 

I Nové Město na Moravě je zapojeno do tohoto celoevropského projektu. 15. září bude vstup zdarma jak do Horácké galerie, tak i do Horáckého muzea. A co nás ještě čeká? V Horáckém muzeu v době od 10–16 hodin si budete moci prohlédnout ukázky lidových výrobků s možností jejich zakoupení. Děti by si měly trochu přivstat, protože v devět hodin na tamtéž místě vystoupí novoměstský soubor Zkládanka, který právě pro ně zahraje pohádky s názvem „ Toňu a král“ a „Pohádky z rozkvetlé zahrádky“. Místo před Horáckou galerií zaplní žáci ZUŠ, kteří všechny přítomné potěší příjemnou hudbou.

 

Dny evropského dědictví potrvají do 16. září, kdy můžete ještě navštívit město Chotěboř a s ním i jedno z nejstarších muzeí ve východních Čechách. Čeká vás zde vstup zdarma a zároveň nová výstava nainstalovaná právě pro tuto slavnostní příležitost. Je to výstava čepců z první poloviny 19. století z oblasti chotěbořska a přilehlých regionů.