Muzeum Svratka

Nejedná se o žádné velké muzeum, spíš je to takové muzeíčko. Nachází se až těsně pod střechou velkého domu v tiché ulici.  

Ale i malé muzeum může nabídnout velké zážitky. A tady se to opravdu povedlo. Udivený návštěvník se pojednou ocitne v historické uličce. Vše je laděné do období první republiky. Řemeslné krámky, obchod, trafika… Prostě vše, co do takové maloměstské uličky patří.

 

 

 

Průvodcem po muzeu nám tentokrát bude Martin Mudroch, jeden z těch, kteří se zasloužili o jeho vznik.

 

Jak jste vlastně přišli na nápad založit muzeum?

Muzeum ve Svratce už kdysi existovalo. V roce 1940 ho založil pražský nakladatel Bedřich Tuček. Ten sem jezdil původně na letní byt a nakonec zde zůstal natrvalo. Posléze otevřel malou expozici, kterou nazval „Svratecká jizba“. V ní vystavoval různé památnosti posbírané ve Svratce a okolí. Jenže v době, kdy zemřel, byla zrovna ve Svratce bytová krize a tak se exponáty zavřely do beden a výstavní prostory byly přeměněny na byt.

Před sedmi lety slavila Svratka šesti sté padesáté výročí první zmínky o městě a při té příležitosti se udělala výstava týkající se historie města, přičemž torzo památností, které nebyly rozkradeny, zde bylo vystaveno. Výstava měla úspěch a tak se nabízela myšlenka, že by nebylo marné muzeum obnovit. V roce 2002 byla zpřístupněna prozatímní expozice s tím, že se opraví půda budovy a tam se postaví městečko. S tímto nápadem přišel Dr. Pavel Novák, což je ředitel Národního zemědělského muzea na zámku Kačina. Argumentoval tím, že ve světě je to už celkem běžný způsob jak vystavovat. Náklady na vybudování takového muzea jsou sice vyšší, ale výsledný efekt je mnohem větší, než když se exponáty zavřou do vitríny.

My jsme na tento návrh přistoupili, prvotní projekt udělal Miloslav Cach a rozpracovala ho Ing. Arch. Věra Junová. Na stavbě se podílely místní firmy, některé pouze za režii. Některé věci jsme se snažili jednak z důvodu ušetření a pak autentičnosti dodat původní, takže zde najdete šindele ze střechy kostela nebo okna a dveře z původních domů. Pomáhal nám i akademický sochař Martin Kovařík, malíř pan Čáslavský a další a další. Finančně nám přispěl i kraj Vysočina.

Skvělý byl i přístup vedení města, které celý projekt podpořilo. Finanční náklady se vyšplhaly až k jednomu milionu korun, což pro Svratku jsou velké peníze.

21. května 2005 se konalo slavnostní otevření za účasti hejtmana kraje, radních, zástupců muzeí …

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Jak je to s exponáty, kde je berete?

Devadesát procent jsou dary od místních občanů. Teď už jich sice není tolik, jako ze začátku, ale pořád lidé nosí to, co najdou na půdách. Něco málo se musí dokupovat.

 

Podívejme se blíže na řemeslné krámky, které jsou tu k vidění….

Například ševcovská dílna je původní tak, jak ji zanechal poslední švec ve Svratce, pan Novák. Jeho potomci nám ji věnovali. Kožešnická dílna je od pana Hájka, což byl místní kožešník. Ostatní krámky jsou spíše posbírané.

 
 

 
 

 

A škola?

 Ta také není původní. Její zařízení pochází ze školy v Rovném, kde nám vyšli ohromně vstříc.

 

Máte velice zajímavý vstup do muzea…

Vstup do muzea, to je v podstatě cesta časem. Na chodbách jsou zarámovány originální plakáty, které začínají současností a jdou proti toku času až do třicátých let.

 

Celé prostory jsou laděny do třicátých let minulého století?

Měl by to být rok 1934. Tak třeba v trafice jsou všechny noviny z 20. července 1934.

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Jaké jsou návštěvní hodiny?

Červenec a srpen je otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. Mimo sezónu, což je duben- červen a září, říjen, máme otevřeno v neděli od 13 do 16 hodin. Listopad až duben je zavřeno, ale kdykoliv na požádání je možné domluvit si prohlídku. Otevřeno je navíc ještě o vánočních svátcích.

 

V budově je i galerie…

Ta je o patro níž a zařizovali jsme ji a otvírali vloni o prázdninách. Je věnována malířům Vysočiny, kteří ve Svratce a v okolí působili. Vystaveny jsou tu především jejich dary městu. Takže tu máme věci od Kavana, bratří Bubeníčků, Jambora, Fialy, Hanycha a dalších a dalších. Samozřejmě že tu máme i současné malíře Jana Odvárku a Jindřicha Hegra. Galerie je pouze výstavní a návštěvníci ji mohou shlédnout společně s muzeem.

 
 

 

 

 

Pokud zatoužíte v tyto nevlídné podzimní dny po něčem příjemném a klidném, zajeďte si do Svratky.

 

Malá ukázka toho, jak se dříve v takovém maloměstě žilo, vám určitě zveden náladu. A kdo ví, třeba se časem zase rádi vrátíte.