Bystřická jednosměrka znovu otevřena

Ačkoliv je průjezd městem Bystřice nad Pernštejnem stále značně komplikovaný výkopy, zákazy a objížďkami, jeden výjezd z náměstí už je opět zprovozněn.     

Jedná se o silnici vedoucí z Masarykova náměstí směrem k Dolní Rožínce a Nedvědici.  Oprava této cesty nebyla zrovna jednoduchá, protože vinou sesuvu půdy došlo v únoru ke zřícení opěrné zdi, která s touto komunikací úzce souvisí. Vše je už ale opraveno, opěrná zeď znovu stojí a také cesta se může pochlubit zbrusu novým povrchem.

 

Městská pokladna byla tentokrát ušetřena, protože silnice je vlastnictvím Správy a údržby silnic. Veškeré opravy vyšly na necelých pět miliónů korun, z toho 2,3miliónů korun byla investice vložená do výstavby nové opěrné zdi.

 
 

 
 

 

Podle slov starosty města Karla Pačisky jsou bystřičtí velice spokojeni s tím, že je silnice opět průjezdná. Jediné, co je v této chvíli mrzí, je skutečnost, že se nepodařilo docílit toho, aby byl provoz na této komunikaci obousměrný. 

 

Bystřičtí se nakonec musejí opět spokojit s jednosměrkou. Za to ale úplně novou a s kvalitním asfaltovým povrchem.