Kamenný most přes Stržský potok čeká rekonstrukce

Snad už na jaře příštího roku by měla začít kompletní oprava historického mostu nedaleko žďárského zámku.   

Je plánována velice rozsáhlá rekonstrukce, most by měl být opraven se vším všudy,  včetně kleneb. Jediné, čeho se obnova nedotkne, jsou pískovcové sochy osmi světců neznámého autora, které zdobí obě strany mostu.

 
 


 

Kamenný most byl přes Stržský potok postaven v letech 1759 – 1766, tedy v době, kdy opatem žďárského kláštera byl Bernard Hennet. To, co bylo v osmnáctém století více než dostačující, je ovšem pro dnešní dopravu poněkud zastaralé. Komunikace vedoucí přes tuto historickou stavbu je velice frekventovaná, denně tudy projede okolo osmi tisíc osobních a nákladních automobilů.

 
 

 

Most ale rozhodně nebude nijak rozšiřován, při opravách se zachovají jeho stávající parametry. Reknostrukci provede specializovaná stavební firma, která mimo jiné prováděla opravy i Karlova mostu v Praze. 

 

Žďárský most však bude i pro tuto firmu těžkým oříškem, neboť na jeho rekonstrukci dostala doslova šibeniční termín. Pouhé tři měsíce by měla trvat provizorní objížďka a tato doba je taky určena na dokončení celé stavby. I proto uvažují pracovníci firmy prodloužit svou pracovní dobu do pozdních večerních hodin. To se ale neobejde bez souhlasu obyvatel Žďáru žijících v těsné blízkosti zmíněného mostu. Je celkem pochopitelné, že tito lidé nejsou zrovna nadšeni představou každodenního hluku. Rekonstrukce je však nutná a bezpečnost silničního provozu je v tomto případě prioritou.