Most je již v rukou specialistů

Ve čtvrtek, 11. října v jedenáct hodin, starosta města Žďár nad Sázavou „předal“ most přes Stržský potok do rukou pracovníků firmy SMP CZ, která je pověřena jeho rekonstrukcí.  

První větší pracovní schůzky se tu zúčastnili zástupci města i firmy SMP CZ, památkáři, zástupci Povodí Vltavy i Správy a údržby silnic. Ti všichni budou v příštích měsících spolupracovat na tom, aby stavba byla co nejdříve zdárně ukončena. 

 
 

Podle předpokladů by neměla být uzávěrka mostu delší než tři nebo čtyři měsíce, to podle toho, jaká překvapení pracovníky firmy SMP CZ čekají po odkrytí mostní konstrukce. Snad nejvíce bude záležet na tom, v jakém stavu je železobetonová deska, kterou byl most zpevněn v roce 1949. V tomto roce byla provedena jediná oprava od dob jeho vzniku, tedy od roku 1767. Své vykonal nejen zub času, ale v posledních letech i zimní solení vozovky.

  

Poněkud problematické bude i dočasné přemístění osmi pískovcových soch, které zdobí zábradlí mostu. Pro svatého Metoděje, Pavla, Vojtěcha, Bernarda, Cyrila, Jana, Mikuláše a Benedikta bude muset město spolu s památkáři najít co nejdříve nový domov. Na pracovní schůzce byly projednávány tři alternativy. Jednou z nich je odvoz soch do ateliéru restaurátora Martina Kovaříka, který už kdysi sochy restauroval. Další možností je jejich umístění v areálu zámku a poslední variantou by bylo jejich uložení přímo na staveništi, v jedné ze stavebních buněk. Všechny tři alternativy však mají svá pro a proti. Konečné rozhodnutí bude záviset na dalších jednáních.

  

 

Dlouhou diskuzi vyvolala i stavba mostního provizoria, které by tu mělo vyrůst během zimních měsíců. Nájezd povede přes pozemky manželů Malých, kteří jsou vlastníky i přilehlé restaurace Táferna. Mimo jiné zástupci firmy SMP CZ přislíbili, že se pokusí při stavbě provizorního mostu vyhnout stromům, které lemují břehy Stržského potoka.  Provoz na tomto provizoriu bude jednosměrný, řízený semafory a pouze pro osobní automobily.  Nákladní doprava bude od března příštího roku, kdy by měla rekonstrukce mostu začít, odkloněna. Objízdná trasa povede směrem na Havlíčkův Brod, dále pak přes Pohled, Českou Bělou, Ždírec nad Doubravou a Krucemburk zpět do Žďáru nad Sázavou. Kamiony tak čeká o více než šedesát kilometrů delší trasa. 

 
 

 

Starosta města Jaromír Brychta je podle vlastních slov rád, že se konečně všichni domluvili, i když má ke konečnému řešení výhrady. Velice by uvítal rozšíření mostu, který byl sice dostačující v době svého vzniku, ale pro dnešní dopravu jsou jeho parametry již nevyhovující. Tomuto řešení se ale památkáři brání tím, že jde o jeden z nejvzácnějších mostů na Moravě a měl by se zachovat pokud možno v nezměněné podobě. Jaromír Brychta naopak argumentuje absencí chodníku pro pěší, ti mohou přecházet pouze po vedlejší lávce, která vedle honosného mostu nepůsobí nijak esteticky.

 

 

Kromě mostu samotného by měla být provedena i oprava zábradlí, zpevnění dna a vyspárování kamenů. Navíc bude v těchto místech proveden ichtyologický průzkum a na březích vymýcení náletových dřevin a vysázení několika stromků olše lepkavé.