V pátek se poprvé rozezní zvony z věže hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice

Hlas dvou nových zvonů, zasvěcených Panně Marii a sv. Josefovi, uslyší Žďárští poprvé v  pátek 2. Listopadu, na svátek Všech věrných zemřelých.    

Hlas dvou nových zvonů, zasvěcených Panně Marii a sv. Josefovi, uslyší Žďárští poprvé v  pátek 2. Listopadu, na svátek Všech věrných zemřelých.

 
 

 
 

 

Celých šedesát pět let nezazněl z věže kostela Nejsvětější Trojice jediný úder zvonu. V roce 1942 byly původní zvony odvezeny pro válečné účely. Zničeny nebyly, dokonce přečkaly i konec druhé světové války na německém území, poblíž Hamburku. Ale o jejich dalším osudu už není nic známo.

 

Nové zvony, jejichž hlas souzní v malou tercii, byly odlity ve zvonařském ateliéru Josefa Tkadlece v Halenkově u Vsetína. Váží padesát osm a čtyřicet osm kilogramů a z tohoto důvodu budou na věž vyzvednuty ručně, bez pomoci jeřábu.

 
 

 

Výzdoba obou zvonů pochází z pera akademického sochaře Otmara Olivy a mimo jiné je do každého z nich zapsána jedna polovina modlitby. Jejich hlasy mají stejně jako motlitba stoupat k Bohu.

 

Úplně poprvé by se měly zvony rozeznít v 18 hodin.

 

Foto Miloslav Lopaur