Oprava mostu byla slavnostně zahájena

Ne jedna, ale hned několik osobností se podílelo na přestřižení pásky při slavnostním zahájení opravy historického mostu v blízkosti žďárského zámku.   

Realizací této náročné akce byla pověřena firma SMP CZ, a.s., která už má s touto činností nemalé zkušenosti. Jejich rukama prošel například obloukový most přes Ohři u Lokte, most přes Vltavu v Davli, přes Labe u Mělníka, most přes Jordán u Tábora, most v Písku, hraniční most ve Waidhausu a další. V současné době se podílí i na rekonstrukci Karlova mostu v Praze.

 

  


 

 

Podle Ing. Martina Doksanského, generálního ředitele SMP CZ, a.s., by měla být stavba neprodleně zahájena. Prvním krokem bude vybudování jednosměrného mostního provizoria pro osobní a autobusovou dopravu. Nákladní automobily budou odkloněny na náhradní komunikace.
 

Následně po dostavbě mostního provizoria bude odstraněno osm pískovcových soch, které by měly být po dobu oprav uloženy v depozitáři. Současně zmizí postraní parapetní zídky a bude stržen kryt vozovky, pod nímž se nachází železobetonová deska. Tím se stavitelé dostanou k samému srdci mostu.

 

Na stavu zmíněné železobetonové desky, kterou byl most zpevněn v roce 1949, bude záležet další postup oprav. Jde o to, jestli bude stávající deska ponechána, či zda se bude muset vybourat a udělat nová. Součástí oprav je i injektáž podloží a kleneb, která je důležitá pro zpevnění starého zdiva.

 
 

 

Na slavnostním otevření stavby tentokrát nebyl přítomen nikdo z Národního památkového ústavu. Možná za to mohou rozpory mezi památkáři a městem, jež společně se zhotoviteli stavby bojovalo o rozšíření mostu, což by umožnilo vybudování chodníků, které tady citelně chybí. Památkový ústav navíc podle Martina Doksanského omezuje svými požadavky a představami průběh realizace.

  

 

Mostní provizorium by mělo být dokončeno 16. dubna. Tímto datem však uzavírka pro nákladní dopravu ještě nezačne. Zatím je stále ještě v jednání objízdná trasa. Od poloviny dubna si tedy řidiči osobních aut budou moci vybrat, zda jet po mostě, či provizoriu. Těžké dopravě bude k dispozici pouze historický most.

 

Most bude uzavřen až ve chvíli, kdy bude odsouhlasená a povolená objížďková trasa bude vydáno rozhodnutí o uzavírce. Jak potvrdila Ing. Marie Tesařová, ředitelka Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem opravy, je docela pravděpodobné, že plánovaná objížďka povede přes Svitavy. Jiná náhradní trasa, která by propojila Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod, není. Snad jenom po silnicích nižších tříd, které ovšem nejsou schopny převzít dopravu v plném rozsahu.