Neurologické oddělení obhájilo mezinárodní zlaté ocenění za péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou

Neurologické oddělení obhájilo mezinárodní zlaté ocenění za péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou - 2000 x 1333


Autor: archiv nnm.cz

Čas od příjezdu pacienta po zahájení léčby, počet všech pacientů s podezřením na cévní mozkovou příhodu (CMP), kterým byl proveden CT sken nebo zobrazovací vyšetření na magnetické rezonanci a mnohá další kritéria jsou hodnotícími ukazateli mezinárodní soutěže o ocenění ESO Angels.

Čas od příjezdu pacienta po zahájení léčby, počet všech pacientů s podezřením na cévní mozkovou příhodu (CMP), kterým byl proveden CT sken nebo zobrazovací vyšetření na magnetické rezonanci a mnohá další kritéria jsou hodnotícími ukazateli mezinárodní soutěže o ocenění ESO Angels.

Iktové centrum neurologického oddělení novoměstské nemocnice obstálo na výbornou. Znovu obhájilo zlaté ocenění ESO Angels Award za péči o pacienty s CMP. „Nemocnici jej udělila Evropská organizace pro CMP společně s iniciativou Angels, které sledují zvyšování kvality péče napříč evropskými centry,“ uvedl lékař neurologického oddělení Zoltán Németh.
Novoměstská nemocnice je součástí sítě iktových center České republiky od roku 2012. Základem úspěchu v péči o pacienty s CMP je speciálně vyškolený mezioborový tým. Ten disponuje vybavením pro rychlou diagnostiku a léčbu cévních mozkových příhod v rané fázi, léčbu komplikací i zajištění následné rehabilitace.
Ročně je na neurologickém oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě hospitalizováno okolo třinácti set pacientů. „Z toho je tři sta pacientů hospitalizováno s akutní CMP. Přibližně pěti desítkám z nich je poskytnuta trombolytická léčba, což je léčebná metoda používaná k rozpuštění akutního uzávěru některé z mozkových tepen krevní sraženinou. V indikovaných případech zajišťujeme rychlý transport pacientů do komplexních cerebrovaskulárních center, kde může navazovat mechanické odstranění krevní sraženiny,“ doplnil doktor Németh.