Asi 1 km severovýchodně od obce Radostín se nachází nejrozsáhlejší komplex rašelinišť na Žďársku. Leží na plochém rozvodí, z něhož jsou odváděny vody jednak do rybníka Velké Dářko a do řeky Sázavy a jednak do rybníka Malé Dářko a do řeky Doubravy.  Dvě nejcennější části jsou chráněny jako národní přírodní rezervace. NPR Dářko s rozlohou 65 ha,  je chráněna již od roku 1933, NPR Radostínské rašeliniště má rozlohu 30,5 ha a je chráněna od roku 1987. Nejcennější část rašeliniště Dářko, zvaná Padrtiny, má hloubku rašeliny dosahující až 8,6 m. Pokrývá ji lesní porost rašelinného blatkového boru s výskytem vzácné borovice blatky. Na Radostínském rašeliništi byla až do konce první světové války těžena rašelina tzv. borkováním a vytěžené plochy tu dnes přirozenou cestou znovu zarůstají rašelinnými porosty. Vyskytuje se zde celá řada chráněných druhů rostlin severského původu i vzácných živočichů. Naučná stezka umožní blíže poznat masožravou rosnatku okrouhlolistou, suchopýry, klikvu, vlochyni a další.  Jedinečně zachovaná přírodní společenstva jsou předmětem vědeckého výzkumu, proto neopouštějte prosím trasu naučné stezky. 

Zdroj: https://www.zdarskypruvodce.cz/

GPS souřadnice Radostínské rašeniště
GPS Souřadnice
N 49.6571426, E 15.8869829
Nadmořská výška Radostínské rašeniště
Nadmořská výška
619 m.n.m