Web nesocialistický, ale z vlastního kapitálu a práce

Autor: Čtenář 07.02.09, 14:13 S Neumany na věčné časy, kupředu levá!!! Takže se na naše media vrací socialismus? Komentáře jen ty, které se budou redakci zamlouvat. Například takové,

které vysoce vychvalují poslední stupidní články redaktorky Křížové, propagující mimo jiné svého sponzora Kalného, jinak jsou naprosto bezobsažné. Ona paní redaktorka vůbec poslední dobou roste a není, stejně jako i sama redakce zvyklá, aby její kvalitní příspěvky hyzdila výmněna názorů nsouvisející s obsahem stránek. Ovšem ze zaměřením stránek nesouvisí poslední dobou ani samy příspěvky. Tím se ŽV těsně přiblížily stránkám jiných vysočinských bardů, které jsou přístupny pouze jednostranně a jen s kladným ohlasem. Přeji tak redakci mnoho úspěchů a spokojených čtenářů, čest práci soudruzi!!!

Toto je komentář k "Historický kalendář Nového Města na Moravě" Vážený čtenáři, máte plné právo vyslovit svůj názor o naší práci. K obsahu internetového magazínu www.zdarskevrchy.cz, ale nepřipustíme napadání soukromí osob.

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Článek 10
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.
(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Veškeré komentáře, které poruší výše uvedené ustanovení budou odstraněny. Nejsem bůh, abych byl neomylný, ale budu cenzor podle svého přesvědčení citlivý a spravedlivý. Aleš Neuman P.s. Budeme vděční za Vaše názory a komentáře k našemu rozhodnutí o cenzuře.