35 let CHKO Žďárské vrchy

Vysočina: V červenci 1970 byla u Stříbrné studánky pod Žákovou horou za účasti tehdejšího prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody zahájena činnost CHKO Žďárské vrchy. Letos tedy „chráněnka“ oslaví 35 let svého trvání. Správa CHKO k tomuto výročí připravila mnoho akcí, které budou probíhat po celý letošní rok a které jsou určené široké veřejnosti.

Přehled akcí k 35 výročí CHKO Žďárské vrchy

19.3. Okolo Žďáru nad Sázavou - turistický pochod, po nově vyznačené trase
Sraz s lyžemi v 9:00 před sídlem správy CHKO na Brněnské ulici. Trasa je dlouhá 23 km. Může být kvůli počasí zkrácena. Účastníci se seznámí s nově vyznačenou turistickou trasou okolo Žďáru nad Sázavou. Účastníci získají pamětní list.

23.4. Otvírání ekologického informačního centra v Krátké
1.5. Vítání ptačího zpěvu na Křižánkách
21.5. Evropský den parků v Radostíně
28.5. Otevření naučné stezky Žákova hora - Tisůvka (Cikháj)
4.6. Turistický pochod Krucemburská stopa
11.6. Evropská noc pro netopýry v Novém Městě na Moravě
18.6. SRDCEM, Krátká - setkání odborníků s laickou veřejností
25.6. Otevření naučné stezky v Krátké - 15 zastávek u nejvýznamnějších objektů lidové architektury
2.7. Proměny krajiny - výstava v Horáckém muzeu (porovnání krajiny na starých fotkách a fotkách ze současnosti). Výstava bude spojena s entomologickou výstavou
16.7. Den pro začínající ornitology v Kuklíku
30.7. Zpívání na Krátké (Ekologické informační centrum Krátká)
17.9. Ochranářské sportovní hry v Kameničkách (Setkání správ CHKO Žďárské vrchy, CHKO Žďárské vrchy se zástupci Agentury ochrany Havlíčkův Brod a médií)
1.10. Festival ptactva, Jimramov
15.10. Den památných stromů v Borové

Podrobnosti k jednotlivým akcím budeme přinášet průběžně.