Řeka Svratka - drama v mezích tradice

Mnohými tak toužebně očekávané jaro přináší lidem, bydlícím v okolí řek, starosti. Starosti většinou médií podávané jako katastrofa. Vydal jsem se proto v kritické dny, tedy v pátek a v sobotu, do obcí ležících podél toku Svratky. Do obcí, jejichž obyvatelé mají každoroční zkušenosti s rozvodněnou řekou.

Dalečín

Poprvé byl třetí, nejvyšší stupeň povodňové aktivity vyhlášen v Dalečíně v pátek ráno. Příčinou byly ledové bariéry mezi Dalečínem a Unčínem bránící zvýšenému průtoku. Po té, co pracovníci Povodí Moravy bariéry uvolnily hladina klesla. Přesto si vysloužili kritiku z řad občanů Dalečína. Podle jejich svědectví bylo prvně uvolněno koryto u Unčína, následná vlna narazila na bariéru u splavu v Dalečíně a voda se rozlila a zatopila zahradu a sklep prvních dalečínských domů na pravém břehu. Svůj postup prý obhajovali tím, že si mysleli, že v domě nikdo nebydlí...

Odpoledne se řečištěm valí masa kalné vody, která unáší úctyhodné kusy ledu. Chvílemi je krami řeka doslova ucpaná. Kry naráží do pilíře mostu až se celý otřásá. Fascinující podívaná, vylákala obyvatele Dalečína sledovat toto divadlo. Zůstávají však v klidu, tato podívaná se opakuje rok co rok. Navíc, to nevypadá na žádný velký dramatický zvrat.

V noci však začíná pršet a značný úbytek sněhu, který je po ránu všude patrný svědčí o tom, že na řekách bude „veselo“. Na vodočtech v Borovnici a Dalečíně je hlášen třetí stupeň.

Pohledu na Dalečín ze silnice pod sjezdovkou dominuje široká plocha rozvodněné řeky. Za mostem, v obci, se drží v koridoru vymezeném ochrannými hrázemi a do široka se rozlévá až pod obcí, kde již nemůže napáchat žádné škody.

Jiné to je před mostem, výš proti proudu. Dům, který v pátek postihla voda uvolněná po odstranění ledu je po cestě, po které jsem včera šel nedostupný. Jeho zahrada je pod vodou. K rysce na tabulce připevněné na jeho stěně a která označuje kulminaci povodně z roku 1997 má však hladina ještě nejméně jeden a půl metru.

Na rozdíl od včerejška již po hladině neplují žádné kry, splav je celý pod hladinou a tak řeka i přes svou mohutnost nabízí celkově méně dramatický pohled než včera.

Místní současný stav opět považují za vcelku běžný jarní jev.

Interaktivní mapa Vírské přehrady a Dalečína

Unčín

Je již smutnou tradicí, že jarní tání Unčín odnáší nejvíc. Úzké údolí, které nedovolí řece se rozlít, zato jí přidává na rychlosti se nad Unčínem rozšiřuje. Před mostem se vytváří ledové bariéry, po jejich uvolnění se pak obcí prožene vlna s masou ledu.

Právě to se stalo v pátek a v zahradách níže položených domů jsou vidět hromady ker. Někteří z čtenářů si možná vzpomenou na loňské předjaří, kdy se Unčín několikrát dostal i do zpravodajství všech televizí díky kritice postupu Povodí Moravy ze strany starostky obce. Kritika se ozývá i letos, s tím, že přes proklamované sliby, Povodí Moravy nic pro ochranu obce neudělalo. Jestliže byl přístup pracovníků povodí takový jak mi popsali obyvatelé Dalečína nelze se Unčínským příliš divit. Na druhou stranu i laika napadne na co se asi spoléhal majitel posledního domu obce na levém břehu, při jeho výstavbě, případně kdo se vyjadřoval k jeho stavbě na tomto místě, které musí být evidentně záplavovým územím. Ale skutečně jsem jen laik.

V sobotu zmizely pozůstatky ledového přívalu pod hladinou jezera a onen zmíněný dům má vodu až na zápraží a přístup k němu je odříznut.

Pod vodou jsou i zahrady na horním konci obce, na levém břehu před mostem. Pravděpodobně voda z kanalizace zaplavila vozovku před obecním úřadem.

Venku potkávám jen děti, pro které je takové množství vody velkou podívanou. Řeka po poledni kulminuje, větší škody již nenapáchá a odklízet stávající má zjevně čas.

Nad Unčínem se rozlévá další velké jezero. Pod Strachujovem je řeka na chvíli spoutaná zmíněným úzkým údolím. Sám Strachujov se rozkládá bezpečně vysoko nad řekou. Nad ním se opět řeka rozlévá až k Jimramovu.

Interaktivní mapa okolí Unčína

Jimramov

V pátek se v Jimramově Svratka držela ve svém korytě i když i zde se hnala zběsilou rychlostí a vlny zuřivě narážely do břehů.

O půlnoci je vše jinak. Zřejmě voda z kanalizace a tajícího sněhu, která nemá kam odtékat, neboť hladina řeky je podstatně výš, zatápí zahrady a sklepy domků ležících pod ochrannou hrází. Hasiči začínají s čerpáním a vrací vodu přes ochrannou hráz zpět do řeky. Ani po dvanácti hodinách nemohou přestat a i když řeka je zřejmě pomalu za svou kulminací, čerpání bude pokračovat minimálně ještě několik hodin. Kromě tohoto asi 200 m dlouhého pásu zatopených zahrad se v Jimramově zjevně nic dalšího dramatického neděje.

Soutok Fryšávky a Svratky nabízí další fascinující podívanou. Voda zde sahá místy až k cestě podél domků na jejím pravém břehu. Nad soutokem se rozlévá obrovské jezero, které se táhne údolím pod Sedlištěm, až k Borovnici. Nad Sedlištěm se řeka přelila přes silničku spojující silnici Jimramov – Borovnice, s obcí. Značky trčící z vody a napůl zaplavený most nabízí srovnání mezi normálním stavem řeky a tím co se děje dnes.

Interaktivní mapa okolí Jimramova

Borovnice

V Borovnici je první vodočet na řece Svratce. I zde byl vyhlášen v sobotu třetí, tedy nejvyšší stupeň povodňového nebezpečí. Hráz řece zde tvoří silnice mezi Borovnicí a Lačnovem. Nad silnicí se rozlévá další velké jezero až někam pod Telecí.

Voda na silnici útočí a téměř třetinu z ní ukousla. Ale vypadá, že víc se dít nebude. Citelné ochlazení zpomalilo tání. Podle předpovědi měla řeka kulminovat kolem poledne a vše tomu nasvědčuje.

Interaktivní mapa okolí Borovnice

Tolik tedy putování proti proudu řeky Svratky v době jarní záplavy. Ano je to drama. Řeka určitě napáchala škody a nebýt některých opatření jako jsou hráze v Dalečíně nebo Jimramově byly by zřejmě i vyšší. Ale je to také o soužití s řekou a přírodou vůbec. Řeka se prostě bude na jaře rozvodňovat a obyvatelé na jejích březích to ví a ví, že je třeba s řekou umět žít. Drama se konalo, ke katastrofě však bylo zatraceně daleko.

Fotogalerie - pátek 18.3 2005
Fotogalerie - sobota 19.3 2005