Jednolodní barokní kostel sv. Matouše nechala postavit v letech 1767-1769 baronka Marie Antonie z Bukůvky, která 8 let žila u tehdejší majitelky jimramovského panství Marie Antonie z Waldorfu. Kostel měl dvě věže, velkou při jižním průčelí a malou vížku na hřebenu střechy. Svému účelu však kostel nesloužil dlouho, neboť již v roce 1783 byl po jozefínské církevní reformě shledán nadbytečným. Po odsvěcení kostela bylo jeho vybavení předáno okolním farnostem.

Pro budovu, která byla majetkem vrchnosti, se hledalo vhodné využití. Byla nabízena evangelíkům jako kostel a uvažovalo se využít ji jako sýpku. Nakonec byl bývalý kostel přestavěn a rozdělen na byty, které byly v letech 1804-1808 rozprodány. Dosud je však zřejmý původní sakrální charakter, v současnosti nepříliš udržované stavby. Objekt je kvůli ulici U Kaple, domům pod Kaplí a dalším místním názvům všeobecně známý jako „Kaple“. Tyto  názvy se však vztahují k dnes již zaniklé kapli sv. Matouše z 17. století, která stávala asi 30 m jižně od kostela.

GPS souřadnice Bývalý kostel sv. Matouše
GPS Souřadnice
N 49.6331596, E 16.2207527
Nadmořská výška Bývalý kostel sv. Matouše
Nadmořská výška
510 m.n.m
Tagy Jimramov