Kaple sv. Barbory
stojí jen několik metrů východně od farního kostela sv. Prokopa v prodloužení jeho podélné osy. Kaple se nachází v centru města. Jedná se o jednoduchou barokní kapli, která byla postavena na popud žďárského cisterciáckého faráře Ferdinanda Kristla roku 1729. Kapli vystavěl cech horníků, kteří dobývali železnou rudu u Budče. Projekt kaple vycházel ze staršího návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela (1677–1723).

Kaple je vystavěna na půdorysu pravidelného osmiúhelníku. Dvě barokní sochy sv. Mikuláše a sv. Bernarda vedle hlavního oltáře jsou přisuzovány klášterní sochařské dílně, kterou v té době vedl sochař Řehoř Theny (1695–1759). Sochy nejsou vlastní prací Řehoře Thenyho a vykazují spíše rysy díla pražského sochaře a řezbáře Ignáce Františka Platzera (1717–1787).
Po požáru v roce 1847 byla znovu obnovena do původního stavu v roce 1871. V letech 1975–1985 byly v kapli často slouženy mše, neboť v blízkém kostele sv. Prokopa probíhaly intenzivní práce na úpravách interiérů.
V dnešní době je kaple sv. Barbory využívána k pořádání výstav a různých kulturních akcí.

Zdroj: https://zdarns.estranky.cz/

GPS souřadnice Kaple sv. Barbory
GPS Souřadnice
N 49.5634155, E 15.9387379
Nadmořská výška Kaple sv. Barbory
Nadmořská výška
572 m.n.m