• Autor / Zdroj : Autor: Maxx – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21435974

V letech 1710-1722 byl původní gotický kostel přestavěn J. B. Santinim v duchu barokní gotiky. Jde o mistrovské včlenění barokního útvaru do gotického prostoru. V obou ramenech příčné lodi jsou vysuté empory se vzácnými barokními varhany. Sochařská výzdoba hlavního oltáře i oltáře P. Marie je připisována Řehoři Thenymu (1695-1759) a J. P. Čechpauerovi. Obraz hlavního oltáře je prací M. Willmana (1630-1706). Další dva oltáře mají obrazy od italského malíře Simona Gionima (asi 1655-?). V severní závěrové kapli jsou fragmenty pozdně gotických nástěnných maleb ze druhé pol. 15. století).

GPS souřadnice Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše
GPS Souřadnice
N 49.5830078, E 15.9379416
Nadmořská výška Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše
Nadmořská výška
576 m.n.m
Neplacené parkoviště, do 3,5 t,  max 10 hod.
Při zaplnění parkoviště lze využít 500m vzdálené parkoviště firmy TOKOZ.
 
Dostupnost zajišťuje  TIC  Žďár nad Sázavou 2  Zámek , lze využít prohlídkový okruh Po stopách